Motorest Nemecká usporiadava spoločenské podujatia, svadby, oslavy životných jubileí, alebo firemné posedenia. Zabezpečujeme kompletný servis, na požiadanie kvetinovú výzdobu, hudobnú produkciu a pod.

Objednávky spoločenských podujatí: Michal Náther, tel: 0905 / 488 177


Aj takéto podujatia organizujeme u nás v motoreste. Krst CD.