Motorest Nemecká ponúka cestujúcim i komfortné sociálne zázemie. Súčasťou je WC pre imobilných a prebaľovací pult pre mamičky s batoľatami.