Počas letných mesiacov má v priestoroch motorestu svoju základňu požičovňa lodí Boat4u, organizujúca splav Hrona. Rieka Hron preteká poza motorest. Vodáci putujúci po Hrone sú u nás srdečne vítaný. Prístav motorestu je na rieke dostatočne označený. Na vodákov čaká u nás okrem dobrej stravy detské ihrisko a monitorované parkovisko. Požičovňa lodí Boat4u poskytuje kompletný servis pre splav Hrona i s dopravou lodí a osôb.

Kompletné info získate na stránke požičovne lodí, alebo na tel: 0915 / 505 018